Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Gėlių sala taisyklės

              ·         Sąvokos

1.1. Pardavėjas – Privatusis juridinis asmuo UAB „Gėlių sala“, juridinio asmens kodas 159978373, PVM mokėtojo kodas LT599783716, registruotos buveinės adresas Žilvičių g. 16a, Teleičių k. Kauno r.  LT-53273 Lietuva.

 

1.2. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis pats disponuoja savomis pajamomis.; 3) juridinis asmuo; 4) juridinis asmuo, ar išvardintų asmenų įgaliotas atstovas.

1.3. Taisyklės – Pirkimo – Pardavimo taisyklės nustatančios tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybes tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

1.4. Sutartis – Pirkimo – Pardavimo metu sudaroma sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

1.5. El. Parduotuvė – Pardavėjo internetinė svetainė/parduotuvė www.floristika.lt, kurios pagalba identifikuojamas Pirkėjas, jo užsakymas, kontaktiniai duomenys, atsiskaitymo bei pristatymo duomenys;

1.6. Prekių atsiėmimo centras –  Žilvičių g. 16a, Teleičių k. Kauno r.  LT-53273 Lietuva,

1.7. Mobilusis vadybininkas  –  UAB „Gėlių sala“ darbuotojas pristatantis prekes pirkėjo nurodytu adresu.

 

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės  nustato asmens, įsigyjančio prekes www.floristika.lt elektroninėje parduotuvėje , ir UAB „Gėlių sala“  tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2.2  Sutartis laikoma pasirašyta kai Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.floristika.lt  taisyklėmis ir su jomis sutinku“. 

 

3. Pardavėjo teisės

3.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

3.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

3.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. 

3.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs  punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

3.6. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių (7.3) punkte numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą:

1) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo

2) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu

3) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

 

4. Pardavėjo įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Pardavėjas garantuoja prekės kokybę.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja pateikti pakankamai tikslias prekės charakteristikas, kurios būtinos įvertinti prekę.

4.4. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

4.5.Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

 

5. Pirkėjo teisės

5.1.Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes, prekių pristatymą ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

6.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.4. Pirkėjas, naudodamasis El. parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, pateiktų El. parduotuvėje bei Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

7. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

7.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pateikti užsakymą 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

7.2. Prekių kainos El. parduotuvėje nurodomos eurais , įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

7.3. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti šiais būdais:
      1. Banko pavedimu;
      2. Grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo metu;

7.4. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti apmokėjus sąskaitą pasirinktu būdu.

7.5. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

7.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

7.7. Patvirtindamas taisykles Pirkėjas sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai - PVM sąskaitos faktūros ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti dokumentai būtų pateikti elektroniniu būdu.

 

8. Pristatymas ir atsiėmimas

8.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.2. Pirkėjas gali pasirinkti skirtingus pristatymo būdus:

     1. Pristatymas kurjeriu 

     2. Prekes galima atsiimti  Pardavėjo sandėlyje (Žilvičių g. 16a, Teleičių k. Kauno r. )

8.3. Prekės Lietuvos teritorijoje pristatomos per 5 (penkias) darbo dienas nuo gauto apmokėjimo.

8.4. Kai Pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatytos ne Lietuvoje, Užsakymo pristatymo sąlygos derinamos atskiru susitarimu.

8.5. Prekių pristatymo terminai galioja jei Pardavėjas užsakytas prekes turi sandėlyje. Jei dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti prekių per 8.3 punkte nurodytą laikotarpį, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją.

8.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 

 Prekių grąžinimas ir garantija

1.1 Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR įstatymų numatyta tvarka.

1.2 Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu arba skambučiu ne vėliau kaip per  14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas privalo nurodyti prekės kodą nurodytą sąskaitoje bei sąskaitos numerį ar kitokį prekės pirkimą įrodantį dokumentą. 

1.3 Grąžinta prekė privalo būti:

·         Pilnai sukomplektuota

·         Supakuota taip pat kaip pristatymo metu

·         Pirkėjo nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos (nenuplėštos etiketės, nepažeisti įpakavimai)

1.4 Jeigu pirkėjas nesilaiko 1.3 punkte nurodytų reikalavimų pardavėjas pasilieka teisę prekės nepriimti, bei negrąžinti sumokėtų pinigų.

1.5 Jei prekė grąžinama ne dėl kokybės neatitikimų, visas grąžinimo (siuntimo, kurjerio, pervežimo) išlaidas privalo padengti pirkėjas.  

 

9. Asmens duomenų apsauga

9.1 Pirkėjas pateikdamas Užsakymą Pardavėjui turi pateikt asmens duomenis, kuriais Pardavėjas gali identifikuoti Pirkėją, pristatyti Užsakymą, susisiekti prireikus papildomos informacijos ar naudoti juos tiesioginės rinkodaros tikslais.

 9.2 Pirkėjas atsakingas už teisingą duomenų pateikimą registracijos metu.

9.3. Pirkėjas, pateikdamas Užsakymą, sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

9.4 Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ar telefono numeris būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, apie tai turi pranešti Pardavėjui.

9.5. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių pirkimo iš Pardavėjo, bei  tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 9.4. punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

9.6. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

 

10. EGS Platforma 

Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013.                                                    

Ginčai, kurie susiję su Europos Sąjungoje įprastai gyvenančio vartotojo ir Europos Sąjungoje įsisteigusio komercinės veiklos subjekto elektroninio pirkimo-pardavimo arba paslaugų sutartyse nustatytais sutartiniais įsipareigojimais, gali būti pareikšti per Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą.

EGS platforma - paprastas, efektyvus, greitas, nešališkas, skaidrus, nebrangus būdas ne teisme spręsti dėl elektroninių sandorių kylančius ginčus.

EGS platforma prieinama adresu:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/     

 

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.